Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apelat��vum – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!