Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aplik��cia – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!