Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aproximatívny – význam cudzieho slova

približný