Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aproximovať – význam cudzieho slova

riešiť zložitú matematickú úlohu postupnými približovacími krokmi