Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aréna – význam cudzieho slova

pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia; zápasisko; nekryté divadlo