Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aróma – význam cudzieho slova

charakteristická vôňa, napr. kávy; voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín