Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arborétum – význam cudzieho slova

druh botanickej záhrady, v ktorej sa pestujú stromy a iné dreviny; zbierka drevín