Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arbovírus – význam cudzieho slova

vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce