Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arbovírus - význam cudzieho slova

vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce