Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archív – význam cudzieho slova

zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená