Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archívnictvo – význam cudzieho slova

náuka o práci v archívoch; sústava archívov ako súčasť verejnej správy