Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archívny – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k archívu; starý, cenný