Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archívny - význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k archívu; starý, cenný