Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archón, archont - význam cudzieho slova

starogrécky člen rady starších v mestskom štáte