Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archaický – význam cudzieho slova

starobylý, zastaralý, starožitný; v geológii týkajúci sa prahôr