Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archaický - význam cudzieho slova

starobylý, zastaralý, starožitný; v geológii týkajúci sa prahôr