Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archeológia – význam cudzieho slova

časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.