Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archetypálny – význam cudzieho slova

pôvodný, spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu