Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archipel, archipelág – význam cudzieho slova

súostrovie, skupina ostrovov