Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

architektúra – význam cudzieho slova

stavebné umenie; staviteľské diela, objekty, budovy a pod.; súbor podmienok projekčnej činnosti architekta