Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

architráv - význam cudzieho slova

priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov