Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivácia – význam cudzieho slova

triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie