Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archiválie - význam cudzieho slova

písomnosti alebo iné dokumenty uložené v archíve