Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archiválie – význam cudzieho slova

písomnosti alebo iné dokumenty uložené v archíve