Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivár - význam cudzieho slova

príslušne vzdelaný pracovník archívu