Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivár – význam cudzieho slova

príslušne vzdelaný pracovník archívu