Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivovať - význam cudzieho slova

ukladať do archívu