Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivovať – význam cudzieho slova

ukladať do archívu