Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aretácia – význam cudzieho slova

zaistenie prístroja proti poškodeniu alebo nežiaducemu pohybu