Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aretológia - význam cudzieho slova

náuka o cnosti