Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aretológia – význam cudzieho slova

náuka o cnosti