Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

argón - význam cudzieho slova

vzácny plyn bez zápachu a farby, značka Ar