Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

argýria - význam cudzieho slova

otrava striebrom pri dlhotrvajúcom používaní liekov obsahujúcich striebro