Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

argumentácia – význam cudzieho slova

dokazovanie, uvádzanie dôkazov, súhrn dôkazov