Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aridný - význam cudzieho slova

suchý, bezvodý, pustinný, púštny, vyprahnutý