Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aritmológia - význam cudzieho slova

mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc