Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aritmológia – význam cudzieho slova

mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc