Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arizátor - význam cudzieho slova

osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok