Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arkánum – význam cudzieho slova

tajomný liek; tajomstvo