Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

armatúra – význam cudzieho slova

súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti); prídavné zariadenia ku strojom; oceľová výstuž stavebných nosných prvkov