Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aromatizácia – význam cudzieho slova

obohacovanie výrobku alebo vzduchu aromatickou látkou