Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artézsky prameň – význam cudzieho slova

podzemná voda s napätou hladinou, pri navŕtaní vystupujúca pod tlakom na povrch