Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artificiálny - význam cudzieho slova

umelý, vyumelkovaný, strojený