Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artificiálny – význam cudzieho slova

umelý, vyumelkovaný, strojený