Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artikulovať - význam cudzieho slova

tvoriť, vyslovovať hlásky; vyjadrovať sa