Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artiléria - význam cudzieho slova

delostrelectvo