Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artiléria – význam cudzieho slova

delostrelectvo