Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artistický – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k artistovi alebo artistike; umelecký, varietný, cirkusový