Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artistný - význam cudzieho slova

zameraný predovšetkým na umeleckú formu