Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arzén – význam cudzieho slova

krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté; značka As