Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asýriológia – význam cudzieho slova

odbor orientalistiky zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou obyvateľov starovekej Asýrie