Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asambláž – význam cudzieho slova

dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže