Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asasín - význam cudzieho slova

príslušník extrémnej šíitskej sekty v Sýrii a Iráne v 11. storočí