Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asekurácia - význam cudzieho slova

poistenie, záruka, zabezpečenie