Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aseptický – význam cudzieho slova

neobsahujúci choroboplodné látky, zbavený týchto látok