Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asertívny – význam cudzieho slova

sebapresadzujúci, sebavedomý