Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asertívny - význam cudzieho slova

sebapresadzujúci, sebavedomý