Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asertorický - význam cudzieho slova

tvrdiaci, istiaci, uisťujúci, presadzujúci