Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asignácia – význam cudzieho slova

peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky; príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe